skip to Main Content
LIVSVÆRK-Fonden er sat i verden for at hjælpe udsatte børn, unge, voksne og familier
Fra vores hovedkontor på Frederiksberg løser vi hver dag administrative opgaver
indenfor økonomi og personale

Om LIVSVÆRK-Fonden

Fonden blev stiftet som KFBU-Fonden i juli 2000 og er i dag kendt under binavnet LIVSVÆRK-Fonden. Fonden er stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK, der arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge, voksne og familier. Det er dette ophav, der gør, at vi arbejder målrettet med ydelser til institutioner, tilbud og organisationer indenfor socialområdet i Danmark.

Hver dag er vi drevet af at bruge vores ekspertise og viden til at gøre en forskel.

Viden & faglig sparring

Vi er stolte af vores solide erfaring indenfor socialområdet og viden om de socialfaglige vilkår og præmisser. I fonden gør vi en dyd ud af at holde os opdaterede indenfor vores specialer og nyeste lovgivning, krav og tendenser.

I det daglige sidder fondens medarbejdere under samme tag som Landsforeningen LIVSVÆRK. Vidensdeling og faglig sparring på tværs er en naturlig del af hverdagen, hvor nye perspektiver, viden og erfaring deles til gavn for både os, LIVSVÆRK – og naturligvis vores kunder.

Menneskesyn & værdier

Vores sociale engagement og arbejde udspringer fra et folkekirkeligt menneskesyn.

Det kommer til udtryk ved, at vi dedikerer os til formål, der hjælper mennesker i nød, og vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

LIVSVÆRK-Fondens prisuddeling
elizabeth-pris

LIVSVÆRK-Fonden uddeler hvert år en anerkendende hæderspris til enkeltpersoner eller organisationer, der yder en særlig indsats indenfor fondens formål.

I 2022 gik prisen til foreningen SAVN, der arbejder for en bedre hverdag for pårørende til indsatte i landets fængsler. Læs mere om prisen >

prisoverraekkelse

Bestyrelse

Laila Gyldenhøj (formand)
Lars Mortensen (næstformand)
Astrid Anthonisen
Frederik Ahlefeldt-Laurvig
Jens Vestergaard
René Skau Bjørnsson

Revisor

Christian Dalmose Pedersen
Deloitte

Back To Top