skip to Main Content
Løn

Løn

Løn er den mest omkostningstunge post i et regnskab for tilbud, institutioner og organisationer, der arbejder indenfor socialområdet. Vi hjælper med at udføre denne del, så økonomien er retvisende. Samtidig analyserer og varetager vi den løbende økonomistyring ved måned/kvartals afslutning i forhold til løn. Dertil udarbejdes prognoser, der danner grundlag for de gode økonomiske beslutninger. I det daglige sørger vi for at overholde alle lovmæssige deadlines, håndtere overenskomster og behandle løndata.

Vi varetager og hjælper med:

  • Oprettelse af medarbejdere i lønsystem
  • Udbetaling af løn og ajourføring af ansættelseskontrakter
  • Kontrol af løn jævnfør overenskomster
  • Indbetaling til pensionsordninger
  • Indberetning af lønforhold til SKAT
  • Afregning til ATP, SKAT, pension m.m.
  • Lønsedler i e-boks
  • Afstemninger af lønbogføring mod e-indkomst
  • Indberetning til statistik
  • Refusionsanmodninger

Opstartsmøde

Vi tilbyder altid et møde for at kortlægge jeres behov og muligheder og finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer i et samarbejde.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os.

T: +45 38 88 36 36
E:
info@livsvaerkfonden.dk

Vores ydelser

SPARRINGSPARTNER

Vi vægter højt at være jeres tætte sparringspartner i det daglige samarbejde. Vores speciale er økonomi og personale, og i et samarbejde deler vi altid ud af vores omfattende faglige viden og erfaring på socialområdet.

ØKONOMI

Back To Top