skip to Main Content
LIVSVÆRK-FONDENS PRIS 2022
Prisen uddeles til en forening eller virksomhed, der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge.
Læs mere om prisen og vinderen 2022 her på siden

OM PRISEN

LIVSVÆRK-Fondens pris gives til en virksomhed eller organisation der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge. Prisen er en hyldest og en anerkendelse af de mennesker, der hver dag gør en stor og mærkbar forskel for en sårbar gruppe.

LIVSVÆRK-Fondens priskomité har i 2022 fundet tre kandidater til prisen: Savn – foreningen for børn og pårørende til indsatte, Modstrøm og Kaffe Karma.

Afstemningen løb fra den 20. maj – 6. juni. Vinderen af prisen blev offentliggjort på Folkemødet på Bornholm, hvor diplomet, og prisen på 125.000 kroner, blev overrakt på Politkens Scene den 18. juni.

VINDEREN AF PRISEN 2022:

savn
SAVN – foreningen for børn og pårørende til indsatte

SAVN er en pårørendeforening, som i dag drives af erfarne rådgivere, der er eksperter i at hjælpe med de dilemmaer og udfordringer, familier står overfor, når et familiemedlem indsættes – det gælder alt fra praktisk hjælp til understøttelse af fængselsbesøg og relationsarbejde mellem forældre og børn.

SAVN vandt LIVSVÆRK Fondens Pris 2022 for deres særdeles vigtig indsats overfor en særligt udsat børnegruppe.  Cirka 4000 børn i Danmark har lige nu en forælder, der afsoner en dom. Når en person kommer i fængsel, efterlades de pårørende typisk med både praktiske og følelsesmæssige udfordringer, som SAVN hjælper med at håndtere.

Prisen og de 125.000 blev overrakt på Folkemødet 2022.

savn.dk

DE ØVRIGE KANDIDATER TIL PRISEN:

modstroem
Modstrøm

Modstrøm er en forening for FGU-elever og unge omkring Den Forberedende Grunduddannelse i alderen 15-25 år. ​Formålet med Modstrøm er at skabe et rummeligt uddannelsessystem og samfund, hvor unge, der ikke altid går den lige vej, kan få en god ungdomsuddannelse, et godt arbejde og vigtigst: Et godt liv.

Modstrøm er udvalgt som kandidat til modtagelse af LIVSVÆRK Fondens Pris fordi det er en forening mobiliseret af elever selv, som stiller krav om at blive anerkendt, hørt og respekteret.​ LIVSVÆRK Fondens priskomité er fulde af beundring over den styrke og handlekraft, der udvises af eleverne i Modstrøm, hvor der sigtes mod at vende præstationssamfundets logikker på hovedet og gøre tvivl, langsomhed, modstand og rummelighed til en styrke.

viermodstrøm.dk

kaffekarma
Kaffe Karma

I Kaffe Karma er frivillige kaffeentusiaster, hjemløse og psykisk sårbare gået sammen om at servere en god kop kaffe.​ Kaffe Karmas koncept er simpelt: Baristakaffe sælges fra baristacykler og in house caféer. Bag serveringerne er et team af frivillige og ansatte som samarbejder om at skænke kaffen.

​Kaffe Karma har skabt en enkelt løsning, der gør det nemt for mennesker i udsatte positioner at få arbejdserfaringer i en tryg ramme.  Mange ansatte har i mange år været modtagere af omsorg i kommunale indsatser, men i Kaffe Karma får de lov til at være dem, der bidrager.

Ikke kun lykkes Kaffe Karma med virksomhedens indsatser – Kaffe Karma gør det også på markedsvilkår og under samme betingelser som kommercielle virksomheder. Den korte vej fra indsats til reel effekt både for det enkelte menneske og som økonomisk model er beundringsværdig!

kaffekarma.dk

HVEM STÅR BAG PRISEN?

Prisen er indstiftet og uddeles af LIVSVÆRK-Fonden. Fonden blev stiftet som KFBU-Fonden i juli 2000 og er i dag kendt under binavnet LIVSVÆRK-Fonden.

LIVSVÆRK-Fonden er en erhvervsdrivende fond, der understøtter sociale formål, der gavner udsatte børn, unge, voksne og familier. Det sker bl.a. ved at tilbyde ekspertise og varetage administrative opgaver for organisationer, tilbud og institutioner inden for socialområdet i Danmark.

Fonden er stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK, der arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge, voksne og familier. Læs mere om LIVSVÆRK.

TIDLIGERE VINDER

LIVSVÆRK-Fondens pris er tidligere bl.a. gået til Gadespejlene – et mentorprojekt i arbejdet for at forebygge kriminalitet blandt unge.

I Gadespejlene hjælper ressourcestærke voksne unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som f.eks. skole, arbejde og fritidsinteresser.

Foreningen er baseret på frivillige kræfter og har afdelinger i Roskilde, Holbæk, Lejre, Allerød, Frederikssund, Brøndby og København.

Back To Top