skip to Main Content
LIVSVÆRK-FONDENS PRIS
Prisen uddeles til en forening eller virksomhed, der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn, unge, voksne og deres familier.

Læs mere om prisen, årets kandidater og stem på din favorit her på siden

OM PRISEN

LIVSVÆRK-Fondens pris gives hvert år til en virksomhed eller organisation der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn, unge, voksne og deres familier. Prisen er en hyldest og en anerkendelse af de mennesker, der hver dag gør en stor og mærkbar forskel for en sårbar gruppe.

Med prisen følger 100.000 kroner som anerkendelse og støtte til organisationens arbejde.

LIVSVÆRK-Fondens priskomité indstiller tre kandidater, som alle interesserede efterfølgende kan stemme på, på prisuddeling.dk. Årets afstemning lukkede den 4. juni 2024.

Prisen uddeles ved et stort, tilbagevendende arrangement på Folkemødet på Bornholm.

KANDIDATER TIL PRISEN 2024

broen
BROEN Danmark

Foreningen BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt, spejder, musik eller andre fritidsaktiviteter via foreningens 33 lokalforeninger.

Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

BROEN hjælper børn fra socialt udsatte familier – det kan eksempelvis være enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge.

I 2023 hjalp BROEN i alt 7479 børn og unge med ex. ferieaktiviteter i skolernes ferie og musik- og kulturaktiviteter.

Foreningen drives af frivillige ildsjæle og et lille sekretariat samt bestyrelse.

broen-danmark.dk

fodpaa
Fod På Gulv

Fod På Gulv arbejder for at øge den mentale og fysiske sundhed hos udsatte unge og voksne med psykisk sygdom. Metodeprojektet har de sidste 2,5 år samlet 240 deltagere fra otte forskellige FGU-skoler og tilbud, hvor de har danset folkedans ledet af nogle af landets allerbedste musikere og danseinstruktører.

Fod På Gulv er tilpasset målgruppens udfordringer. Der er fokus på et trygt miljø uden konkurrence og performance – med rummelighed og plads til deltagernes eget tempo, med plads til at lave fejl og fokus på at hjælpe hinanden.

Der bliver brugt dygtige livemusikere og danseinstruktører, der løbende tilpasser dansen og understøtter deltagernes fælles og individuelle udvikling.

Forskningen omkring projektet er af hidtil uset omfang og karakter i Danmark. Det er nu påvist, at folkedans med levende musik og instruktion kan øge den mentale og fysiske sundhed hos unge udsatte og hos voksne med psykisk sygdom.

fodpaagulv.dk

gaia-2
GAIA museum

GAIA Museum er en kulturvirksomhed med en café, en butik, et kreativt værksted og en kunstuddannelse med en medarbejderstab på ca. 50 personer med særlige behov.

Formålet er, at skabe og drive et museum, der gennem udstillinger viser
bredden indenfor ‘Outsider Art’ i form af maleri, grafik, skulpturer og opbygge en samling af værker skabt af kunstnere, der primært består af udviklingshæmmede og sindslidende.

GAIA Museum ønsker at udvikle nye arbejdspladser med jobs, der er tilpasset det enkelte menneskes formåen og støtte den enkelte gennem afprøvning af forskellige træningsmodeller, til at varetage jobbet så selvstændigt som muligt.

I samarbejde med institutioner, foreninger og uddannelsesinstitutioner i
Danmark og udland, formidler de desuden resultater og forskning på området, ligesom de skaber mulighed for uddannelse og videreuddannelse for både udviklingshæmmede, samt for andre kunstnere, lærere og pædagoger, der arbejder med målgruppen.

gaiamuseum.dk

VINDEREN AF PRISEN 2023:

autisme-ungdom-logo-web
Autisme Ungdom

LIVSVÆRK-Fondens pris 2023 gik til Autisme Ungdom.

Autisme Ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge autister og unge med tætte relationer til autister, i alderen 13-30 år.

Priskomitéen har peget på Autisme Ungdom, fordi de er en vanvittig sej ungdomsorganisation og ren brugerorganisation, som arbejder med at skabe autismevenlige fællesskaber både gennem ung-til-ung fællesskaber og gennem offentlig, politisk debat.

Den åbne afstemning blandt de tre kandidater løb her på siden fra den 17.maj til den 7. juni, hvor Autisme Ungdom fik et klart flertal af de afgivne stemmer.

Forperson Silke Ena Svare modtog prisen på vegne af foreningen ved prisuddelingen på Folkemødet 2023.

autismeungdom.dk

VINDEREN AF PRISEN 2022:

savn
SAVN – foreningen for børn og pårørende til indsatte

SAVN er en pårørendeforening, som i dag drives af erfarne rådgivere, der er eksperter i at hjælpe med de dilemmaer og udfordringer, familier står overfor, når et familiemedlem indsættes – det gælder alt fra praktisk hjælp til understøttelse af fængselsbesøg og relationsarbejde mellem forældre og børn.

SAVN vandt LIVSVÆRK Fondens Pris 2022 for deres særdeles vigtig indsats overfor en særligt udsat børnegruppe.  Cirka 4000 børn i Danmark har lige nu en forælder, der afsoner en dom. Når en person kommer i fængsel, efterlades de pårørende typisk med både praktiske og følelsesmæssige udfordringer, som SAVN hjælper med at håndtere.

Prisen og de 125.000 blev overrakt på Folkemødet 2022.

savn.dk

HVEM STÅR BAG PRISEN?

Prisen er indstiftet og uddeles af LIVSVÆRK-Fonden. Fonden blev stiftet som KFBU-Fonden i juli 2000 og er i dag kendt under binavnet LIVSVÆRK-Fonden.

LIVSVÆRK-Fonden er en erhvervsdrivende fond, der understøtter sociale formål, der gavner udsatte børn, unge, voksne og familier. Det sker bl.a. ved at tilbyde ekspertise og varetage administrative opgaver for organisationer, tilbud og institutioner inden for socialområdet i Danmark.

Fonden er stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK, der arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge, voksne og familier. Læs mere om LIVSVÆRK.

Back To Top