skip to Main Content
LIVSVÆRK-FONDENS PRIS
Prisen uddeles til en forening eller virksomhed, der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge.
Læs mere om prisen, årets vinder og de øvrige kandidater her på siden

OM PRISEN

LIVSVÆRK-Fondens pris gives hvert år til en virksomhed eller organisation der har gjort en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge. Prisen er en hyldest og en anerkendelse af de mennesker, der hver dag gør en stor og mærkbar forskel for en sårbar gruppe.

Med prisen følger 100.000 kroner som anerkendelse og støtte til organisationens arbejde.

LIVSVÆRK-Fondens priskomité indstiller tre kandidater, som alle interesserede efterfølgende kan stemme på, på prisuddeling.dk. Prisen uddeles ved et stort arrangement på Folkemødet på Bornholm.

KANDIDATER TIL PRISEN 2023

autismeungdom
Autisme Ungdom

Autisme Ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge autister og unge med tætte relationer til autister, i alderen 13-30 år. Autisme Ungdom er en organisation med 8 lokalafdelinger, hvor der arbejdes med 3 hovedemner:

1: At udbrede viden om autisme
2: At tale unge autisters sag i den politiske debat
3: At skabe inkluderende og autismevenlige fællesskaber

Priskomitéen har peget på Autisme Ungdom, fordi de er en vanvittig sej ungdomsorganisation og ren brugerorganisation, som arbejder med at skabe autismevenlige fællesskaber både gennem ung-til-ung fællesskaber og gennem offentlig, politisk debat. Autisme Ungdom arbejder for en dagsorden, hvor de som unge autister kan stå ved, dem de er og hvor de ikke bliver betragtet som en sygdom eller forkerte.
Autisme Ungdom kæmper med andre ord hårdt for at afstigmatisere autisme og bekæmpe stereotyper. Dette er til stor begejstring og faglig respekt for priskomitéen, hvorfor Autisme Ungdom er blevet indstillet.

autismeungdom.dk

brydtavsheden
Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden arbejder for at nedbryde tabuet omkring vold mod børn og kærestevold.

Bryd tavsheden hjælper voldsramte børn og unge med at opnå indsigt og sætte ord på eget følelsesliv, samt giver dem indsigt i egne rettigheder og muligheder for at finde en vej ud af volden. Organisationens aktiviteter omfatter rådgivning, samtale- og gruppeforløb faciliteret af både frivillige og medarbejdere, af skoletjeneste-tiltag og undervisning.

Bryd Tavsheden er udvalgt af priskomitéen for det fokuserede og højt kvalificerede arbejde med en målgruppe, som alt for ofte går under radaren. Nye undersøgelser viser, at der på bare to år (2019+2020) blev indberettet 1550 sager om vold mod børn, hvor den sigtede i sagen var af nærmeste familie. Mere end hvert tredje barn i disse sager fik hverken forud for, eller i året efter, iværksat en indsats fra deres kommune. De står derfor helt uden støtte fra det offentlige et år efter volden. Bryd Tavsheden arbejder herudover med at håndtere kærestevold, som i 2018 blev begået mod 16.000 unge drenge og piger.

Ovenstående tal er forfærdende, til trods for de kun afdækker de opdagede voldsepisoder, hvor skyggetallene er langt højere. Det er derfor en ubeskrivelig vigtig indsats Bryd Tavsheden står for, som priskomitéen ønsker at kvittere for og støtte op om med denne indstilling.

brydtavsheden.dk

familiestoetten
Familiestøtten

Familiestøtten er en organisation, der hjælper økonomisk udsatte børnefamilier i Danmark.

Gennem Familiestøtten kan udsatte børnefamilier blive matchet med en donationsfamilie, som løbende donerer det tøj og legetøj børnene er vokset ud af, til børnene fra modtagerfamilien. I Danmark lever mere end 40.000 familier for så få penge, at de har svært ved at få råd til de mest basale ting til deres børn. Dette kan have store konsekvenser for børnene, der ofte vokser op med mange problemer og bekymringer, som et barn ikke bør have. Familiestøtten kobler ressourcestærke børnefamilier sammen med økonomisk udsatte børnefamilier, som løbende arver det tøj og legetøj donationsfamilien er færdig med at bruge.

Priskomitéen har peget på Familiestøtten, fordi foreningen er et klassisk eksempel på at frivillige kræfter kan løfte en enorm opgave og gøre en afgørende forskel for vores samfunds mest udsatte familier. Familiestøtten har udviklet et helt simpelt koncept, hvor familier interagerer med hinanden på tværs af forskellige sociale og økonomiske baggrunde. Formålet med relationen er at donere tøj og legetøj til økonomiske udsatte familier – men for nogle udvikler relationen sig til mere over tid og dermed åbner Familiestøtten samtidig op for nye sociale verdener og relationer for udsatte familier. Familiestøtten løfter dermed for meget få midler nogle særdeles centrale indsatser til gavn for børn, unge og familier i udsatte positioner.

familiestoetten.dk

Live LIVSVÆRK-FONDENs PRIS 2023
  • Autisme Ungdom
  • Bryd Tavsheden
  • Familiestøtten

VINDEREN AF PRISEN 2023:

autisme-ungdom-logo-web
Autisme Ungdom

LIVSVÆRK-Fondens pris 2023 gik til Autisme Ungdom.

Autisme Ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge autister og unge med tætte relationer til autister, i alderen 13-30 år.

Priskomitéen har peget på Autisme Ungdom, fordi de er en vanvittig sej ungdomsorganisation og ren brugerorganisation, som arbejder med at skabe autismevenlige fællesskaber både gennem ung-til-ung fællesskaber og gennem offentlig, politisk debat.

Den åbne afstemning blandt de tre kandidater løb her på siden fra den 17.maj til den 7. juni, hvor Autisme Ungdom fik et klart flertal af de afgivne stemmer.

Forperson Silke Ena Svare modtog prisen på vegne af foreningen ved prisuddelingen på Folkemødet 2023.

autismeungdom.dk

VINDEREN AF PRISEN 2022:

savn
SAVN – foreningen for børn og pårørende til indsatte

SAVN er en pårørendeforening, som i dag drives af erfarne rådgivere, der er eksperter i at hjælpe med de dilemmaer og udfordringer, familier står overfor, når et familiemedlem indsættes – det gælder alt fra praktisk hjælp til understøttelse af fængselsbesøg og relationsarbejde mellem forældre og børn.

SAVN vandt LIVSVÆRK Fondens Pris 2022 for deres særdeles vigtig indsats overfor en særligt udsat børnegruppe.  Cirka 4000 børn i Danmark har lige nu en forælder, der afsoner en dom. Når en person kommer i fængsel, efterlades de pårørende typisk med både praktiske og følelsesmæssige udfordringer, som SAVN hjælper med at håndtere.

Prisen og de 125.000 blev overrakt på Folkemødet 2022.

savn.dk

HVEM STÅR BAG PRISEN?

Prisen er indstiftet og uddeles af LIVSVÆRK-Fonden. Fonden blev stiftet som KFBU-Fonden i juli 2000 og er i dag kendt under binavnet LIVSVÆRK-Fonden.

LIVSVÆRK-Fonden er en erhvervsdrivende fond, der understøtter sociale formål, der gavner udsatte børn, unge, voksne og familier. Det sker bl.a. ved at tilbyde ekspertise og varetage administrative opgaver for organisationer, tilbud og institutioner inden for socialområdet i Danmark.

Fonden er stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK, der arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge, voksne og familier. Læs mere om LIVSVÆRK.

TIDLIGERE VINDER

LIVSVÆRK-Fondens pris er tidligere bl.a. gået til Gadespejlene – et mentorprojekt i arbejdet for at forebygge kriminalitet blandt unge.

I Gadespejlene hjælper ressourcestærke voksne unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som f.eks. skole, arbejde og fritidsinteresser.

Foreningen er baseret på frivillige kræfter og har afdelinger i Roskilde, Holbæk, Lejre, Allerød, Frederikssund, Brøndby og København.

Back To Top